Jakich formalności trzeba dopełnić przy zawieraniu małżeństwa:

  • Czas załatwienia formalności przedślubnych

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.

  • Zapowiedzi

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

  • Dokumenty

1. Dowód osobisty

2. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza

3. Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu)

4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

5. Jeśli jest to ślub konkordatowy – zaświadczenia z USC (w trzech egzemplarzach). W przypadku związanych cywilnie – odpis aktu małżeństwa z USC.

  • Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków: imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania.