Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

  • świadectwo urodzenia dziecka z urzędu (do wglądu – nie trzeba robić kopii)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
  • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Według prawa kanonicznego rodzicem chrzestnym może być ten, kto:

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje.

2. Ukończył 16 lat.

3. Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.