1. Dziękujemy za ofiary składane na tace przeznaczone na funkcjonowanie parafii. W ubiegłą niedzielę na tacę gospodarczą przeznaczoną na planowane prace w kościele i budynku parafialnym zebrano 2.830 zł. Bóg zapłać! Dzisiaj zbiórka do puszek na Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej. 2. W poniedziałek o godz.18.30 spotkanie opłatkowe dla […]

1. Bóg zapłać za ofiary składane na tace przeznaczone na funkcjonowanie parafii. Dzisiaj II niedziela miesiąca – taca gospodarcza przeznaczona na planowane prace w kościele i budynku parafialnym. Bóg zapłać! Dzisiaj po mszach św. zbiórka ofiar do puszek na „Dzieło Charytatywne” – pomoc potrzebującym prowadzone przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego […]

1. Bóg zapłać za ofiary składane na tace przeznaczone na funkcjonowanie parafii. W przyszłą II niedzielę miesiąca – taca gospodarcza przeznaczona na planowane prace w kościele i budynku parafialnym. Bóg zapłać!  2. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar […]

1. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres liturgiczny zwany Adwentem, który ma podwójny charakter – jest okresem przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, przez które wspominamy pierwsze przyjście Bożego Syna do ludzi oraz przygotowujemy się i oczekujemy na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego […]

1. W ubiegłą niedzielę na tace gospodarczą przeznaczoną na prowadzone i planowane prace w kościele zebrano 3.452 zł. Bóg zapłać! Wspólnota Łąkarska wsi Ludwików przekazała na potrzeby parafii 1.000 zł. Bóg zapłać! 2. Dzisiaj ofiary składane na tace przeznaczone są na rzecz ubogich a po Mszach św. będzie prowadzona zbiórka […]