Dziś obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w łasce aż do śmierci. Amen.