Dziś przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 31) Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia, wgłębiamy się w tajemnicę Zwiastowania Maryi, zostanie ona Matką Boga. Niezwykłą scenę zwiastowania w najpełniejszy sposób opisuje ewangelista św. Łukasz (Łk 1,26-38). Posłaniec boży archanioł Gabriel oznajmuje […]

Dziś w Kościele przypada liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi i Patrona Kościoła powszechnego. Św. Józef zajmuje miejsce specjalne, skoro jego wspomnienie Kościół obchodzi w sposób uroczysty. Bardzo pięknie wyrażają prawdę o św. Józefie niektóre pieśni: „Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za Opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, gdy […]

Publikujemy tekst dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 27 marca 2021 udzielonej przez arcybiskupa metropolitę łódzkiego w związku z trwającą pandemią covid-19. ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI Łódź, dnia 1 marca 2021 roku Abp–1.1-1183/2021 Dyspensa Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, […]