25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Posted on 25 marca 2021Możliwość komentowania 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego została wyłączona
Dziś przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 😇😇
 
„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 31)
 
Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia, wgłębiamy się w tajemnicę Zwiastowania Maryi, zostanie ona Matką Boga. Niezwykłą scenę zwiastowania w najpełniejszy sposób opisuje ewangelista św. Łukasz (Łk 1,26-38). Posłaniec boży archanioł Gabriel oznajmuje człowiekowi, w dodatku niewinnej niewieście, iż zostanie „ścieżką”, po której na ten świat zstąpi Bóg. Czysto ludzka i zrozumiała wątpliwość Maryi, wyrażona w słowach: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża” (Łk 1, 34) nie pozostaje bez odpowiedzi Stwórcy. Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych. Zawsze, ilekroć powierza człowiekowi poważną misję, wspiera go i dodaje sił. Jesteśmy świadkami całkowitego zawierzenia swego losu Bogu i podporządkowania mu swej drogi życiowej.