Marzec – miesiąc dla Św. Józefa

Posted on 1 marca 2021Możliwość komentowania Marzec – miesiąc dla Św. Józefa została wyłączona

Jak maj – Najświętszej Maryi Panie, a czerwiec – Najświętszemu Sercu Jezusowemu, tak miesiąc marzec poświęcony jest św. Józefowi. 😇😇

Miesiąc poświęcony św. Józefowi, przeżywana 19 marca uroczystość, czas Wielkiego Postu, niech będą okazją refleksji nad miejscem rodziny we współczesnym świecie i okazją pogłębienia odpowiedzialności wszystkich za rodzinę i wychowanie młodych pokoleń.

W dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy opieki świętego Józefa, ponieważ Kościół jest ze wszystkich stron zagrożony. Misja św.Józefa jest zatem także i naszą misją, w której mamy strzec Chrystusa, pozwalać Mu rosnąć w nas samych i dawać o Nim świadectwo. Święty Józef – choć milczy to ma nam jednak bardzo wiele do powiedzenia. Należy wykorzystać Jego orędownictwo, opiekę i wielką miłość, aby pokochać Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa.
Święty Józef jako człowiek wielkiej troski o dom jest bardzo aktualny dzisiaj, bo przecież” dom rodzinny to ojciec powracający z pracy, wnoszący w niego całą swoją siłę i mądrość, budujący poczucie bezpieczeństwa”. W tym momencie przywołuje się św. Józefa nazywanego w Litanii Ozdobą życia rodzinnego.
 
„Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa – przypomina Jan Paweł II w Adhortacji – Kościół widzi w nim również wspaniały wzór… dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych” (RC 30), jest wzorem modlitwy i ciszy wewnętrznej ojca, przykładem religijności i zachowywania Bożych praw.
 
MODLITWA 😇😇
 
🙏🙏 O św. Józefie! Sercem ożywionym nadzieją, witamy marzec jako miesiąc uprzywilejowany przez Ciebie, w którym, podobnie jak w maju, są otworzone niebiańskie upusty łask Bożych; aby każdy czerpał obficie ze źródeł miłosierdzia Bożego, dary i łaski, nie tylko dla siebie, ale i dla drugich. Więc nas Twą lilją, którą trzymasz w ręce, racz pobłogosławić i wyjednać łaskę ostateczną zbawienia, abyśmy na wieki oglądali Boga, kochając Go bez granic; oraz wdzięcznym sercem wielbili Twą Najświętszą Oblubienicę i Ciebie drogi nasz Patronie. Amen. 🙏🙏